Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítejte na oficiálních stránkách T.J. Sokol Podivín,

 

 

POZVÁNKA

VÁŽENÍ ČLENOVÉ T.J. SOKOL PODIVÍN

DNE 18. ÚNORA 2018 VE 14:00 HOD

SE BUDE KONAT

VALNÁ HROMADA

 

V SÁLE BESEDNÍHO DOMU

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva matrikářky o usnášení schopnosti VH

3. Schválení programu VH

4. Volba předsednictva, návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH

5. Zpráva o celkové činnosti T.J. Sokol Podivín za rok 2017

6. Zpráva o příjmech a výdajích pokladny za rok 2017

7. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

8. Zpráva revizní komise

9. Zpráva inventarizační komise

10. Návrh rozpočtu za rok 2017

11. Přestávka

12. Zpráva o činnosti všestrannosti a jednotlivých oddílů

13. Diskuse

14. Usnesení VH

15. Závěr

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

POZOR !

členský příspěvek pro děti do 18 let je letos

100,- Kč